STaRS Karviná, s.r.o.

Váš partner pro volný čas.

Rezervační systém

Ochrana osobních údajů informace o GDPR

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), zpřístupňuje STaRS Karviná, s.r.o. (dale jen STaRS) informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými útvary STaRS. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a archivace.

Správce osobních údajů:
STaRS Karviná, s.r.o.
sídlo: Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát
email: stars@stars-karvina.cz
datová schránka: 2tp37mu
telefon: +420 596 342 131 - 4
IČO: 25857444
DIČ: CZ25857444

Účinnost: od 25. 5. 2018

  STaRS Karviná

Společnost STaRS Karviná, s.r.o. je mladou progresivní společností, která má za úkol nabídnout široké veřejnosti služby v oblasti sportu a pohybové rekreace. Na Vaší návštěvu na sportovištích se těší všichni zaměstnanci společnosti.

  Kontakty
  STaRS Karviná, s.r.o

Karola Śliwky 783/2a
733 01 Karviná - Fryštát

Tel : +420 596 342 131
Mail : stars@stars-karvina.cz